MAKLUMAN:: Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang                                                                                                                   CONV00
 Sila Rujuk Syarat Pengurangan Pinjaman Pelajaran.(Conversion)
 Pastikan Maklumat Diisi Dengan Lengkap Dan Sempurna Sebelum Hantar. Sila rujukPanduan Pengguna
Hanya Satu Permohonan Sahaja Dibenarkan Untuk Setiap Pemohon. Pastikan Maklumat Diisi Dengan Lengkap Dan Sempurna Sebelum Hantar.
Permohonan Pengurangan Pinjaman Akan Terbatal Sekiranya Maklumat Yang Diberi Adalah Palsu.
Di bawah Seksyen 5, Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989), Seseorang Pemohon Yang Memberi Maklumat Palsu Atau Mengelirukan Dalam Borang Pemohonan Jika Disabit Kesalahan Boleh Dihukum Penjara 2 Tahun Atau Didenda Dua Ribu Ringgit Malaysia Atau Kedua-duanya Sekali.
PERMOHONAN
No. KP (Baru/Lama) cth : 821212011234
No. Akaun MARA cth : 330401234567
Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi Bahagian Berikut :
Bagi pelajar yang tamat pembelajaran dan telah memperolehi Sijil dan Transkrip rasmi  Bahagian Kawalan Kredit (BKK) MARA (DL) 03-26132179/03-26132180/03-26132181/03-26132171/03-26132156/03-26132183
email : infobkk@mara.gov.my
Bagi pelajar yang dikenakan tindakan undang-undang
Bahagian Undang-Undang (BUU) MARA (DL)03-26903973/03-26909254 atau 03-26915111 samb.3973
Bagi pelajar yang mengikuti program Teknousahawan & Phaser Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) (DL) 03-26942376/03-26903966 samb.3429
Bantuan teknikal Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) (DL) 03-26132390/03-26132389/03-26132383